NGÓI SÓNG FUJI-TTC

Ngói màu ttc

Kích thước & Khối lượng:

  • Chiều dài 424 mm
  • Chiều rộng 335 mm
  • Dài sau khi lợp 363 mm
  • Rộng sau khi lợp 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2

PHỤ KIỆN NGÓI SÓNG

HÌNH ẢNH LỢP THỰC TẾ