Ngói Fuji

ngói sóng fuji air french

Mái nhà kiểu Pháp có hình dạng sóng truyền thống phổ biến trên toàn thế giới.

Kích thước & Khối lượng:

 • Chiều dài 424 mm
 • Chiểu rộng 335 mm
 • Dài sau khi lợp 363 mm
 • Rộng sau khi lợp 303 mm
 • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
 • Khối lượng/m2: 26kg/m2

Màu M1

Ngói Fuji M3

Màu M3

Ngói Fuji M4

Màu M4

Ngói Fuji M5

Màu M5

Màu M8

9

Màu M9

10

Màu M10

11

Màu M11

Màu M26

ngói phẳng fuji air dream

Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

Kích thước và khối lượng:

 • Chiều dài: 320 mm
 • Chiều rộng: 484 mm
 • Dài sau khi lợp: 250 mm
 • Rộng sau khi lợp: 440 mm
 • Số viên / m2: 9.09 / m2
 • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
Dsc 6470

Màu M1

M3

Màu M3

M4

Màu M4

M5

Màu M5

Màu M8

M9

Màu M9

M10

Màu M10

M11

Màu M11

Màu M26

dự án đã thực hiện

Created By Dji Camera
3
1
11
Ct11 (2)
Thang 9
1
1
2